YH thủy lực đang cung cấp máy uốn ống, máy uốn đai ốc, máy trượt băng, máy cắt, máy đánh dấu, máy kiểm tra, v.v.