YH thủy lực đang cung cấp các loại ống sắt khác nhau cho các ống R1AT, ống R2AT, ống R12, ống R15, v.v. YH thủy lực giữ một kho rộng cho tất cả các loại từ 1/4 '' đến 2 ''.