YH thủy lực là một nhà máy chuyên nghiệp đang cung cấp các phụ kiện ống, ferrules, phụ kiện bộ chuyển đổi, ống thủy lực và máy uốn. Các sản phẩm tập trung là lắp ráp ống. Nó là một ứng dụng rộng rãi cho các phụ kiện thủy lực như phương tiện, hàng hải, khai thác hoặc các hệ thống thủy lực khác. Chúng tôi làm việc chăm chỉ trên một cụm ống hoàn hảo, đứng trước sự tiên đoán cao. Lắp ráp ống thủy lực truyền chất lỏng thủy lực đến hoặc giữa các thành phần thủy lực, van, bộ truyền động và công cụ. Nó thường được gia cố và thường được xây dựng với một vài lớp cốt thép do các hệ thống thủy lực thường hoạt động ở áp suất cao và rất cao. Chúng tôi có hệ thống tiêu chuẩn của chúng tôi để sản xuất, nhưng chúng tôi cũng hoan nghênh mọi kích cỡ khác nhau cho kết nối đặc biệt.