Phần không. 30512 là loại nặng 24 độ hình nón với các phụ kiện không có vòng chữ o cho các ống xoắn ốc. Các phụ kiện liên quan là loạt 20512 là loại uốn nhưng ứng dụng của chúng là như nhau. Phụ kiện 30512 được sản xuất với bề mặt mịn và lớp phủ yêu cầu. Các lớp phủ phổ biến được chấp nhận như mạ kẽm và mạ crôm.

Chi tiết